Korstnapühkimine

  • Küttesüsteemide puhastus
  • Ventilatsioonilõõride puhastus
  • Ummistuste likvideerimine
  • Hinnangu andmine küttesüsteemi seisukorra kohta
  • Puhastusavade freesimine, tahmapuhastusluukide paigaldus
  • Konsultatsioon
  • Redeli rent

Töid teostab kvalifitseeritud korstnapühkija Lauri Sepp (korstnapühkija, tase 4) http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10539203 Lauri Sepp on MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda liige.

Pärast korstnapühkimistöid väljastatakse nõuetele vastav korstnapühkimisakt.

Tellides meilt korstnapühkimise  ei pea Te pärast tööde teostamist suurpuhastusele aega viitma. Korstnapühkimistöödel kasutatakse professionaalset tahmaimurit, mis jätab põrandad ja küttesseadmed puhtaks.                                                                                                                                        Korstnapühkimistööde käigus kontrollitakse ja puhastatakse üle kogu maja tahkeküttel töötav küttesüsteem. Leiame lahenduse, kui on vaja midagi muuta.  Puhastatud ja terve kütteseade, ühenduslõõr ning korsten on Teie kodu kindlustus tulevikku.

Kui küttesüsteemis on pigi või on kahtlus, et see võib tekkida, soovitame kasutada erinevaid pigieemaldusvahendeid. Pigieemaldusvahendid on meie korstnapühkijalt koheselt saadaval. Vanarahvatarkusest võib pigi eemaldamiseks põletada koldes kuivatatud kartulikoori, kartulitärklist või kuivi haavapuid.