Pottsepatööd

Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja remont:
 • Klassikalised ahjud ja kaminad
 • Kaminahju ehitus
 • Plekkahju ehitus (plekk-kest ahjud)
 • Pliidi ehitus
 • Pliit soemüüriga ehitus
 • Õhkküttekamina ehitus
Korstnate ehitus ja remont:
 • Telliskorstna ehitus
 • Moodulkorstna paigaldus
 • Korstnapitsi (korstnaotsa) ehitus
 • Korstnahülsi paigaldus
Muud teenused:
 • Korstnaredelite ja käiguteede paigaldus
 • Korstnamütside valmistamine ja paigaldus
 • Kütteseadmete paigaldus (saunakerised, malmkaminad jms)
Lisaks pakume:
 • Ahjude, pliitide, kaminate ja korstnate lammutus ning ehitusprahi äravedu
 • Vundamendi rajamist valmivale küttessüsteemi osale

Töid teostab kvalifitseeritud pottsepp Lauri Sepp (pottsepp, tase 4)  https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/vaata/10748310/1

Pärast tööde teostamist väljastatakse  küttesüsteemi või selle osa kohta nõuetekohane dokumentatsioon (kütteseadme pass, hooldus- ja kasutusjuhend, vastavusdeklaratsioonid, sertifikaadid, kaetud tööde aktid). Uutele kütteseadmetele ja nende osadele anname garantii 3 aastat.

Meie pottsepp kasutab küttesüsteemi osade ehitusel ja paigaldusel ainult kvaliteetseid ja sertifitseeritud materjale. Eelkõige telliseid ning soojustsalvestavaid-  ja isolatsiooniplaate.  Kütteseadmed valmivad vastavalt kliendi soovile ja ruumi soojavajadusele. Pakume erinevat tüüpi tulekoldeid – restkolded, umbkolded, lisaõhukanalitega kolded ning nende erinevad variatsioonid. Müüritud kütteseadmete ehitusel ei kasuta konstruktsioonide toestamiseks metallist detaile.

Suurima koormuse saab kütmisel tulekolle, mistõttu meie valmistatud kolletes kasutame Saksamaal toodetud kergšamott-telliseid, -plaate ja plokke. Poorne kergšamott tagab koldes efektiivse põlemise ning tänu minimaalsele soojuspaisumisele tagab kolde ja lõõristiku pragunematuse.

Kütteseadmete ehitamisel kasutame spetsiaalset ehitusviisi, mis tagab soojuspaisumisest tingitud deformatsioonide mittekandumist väliskesta. Ehituslik konstruktsioon on dubleeritud ning valitud optimaalse primaar- ja sekundaarsalvesti suhtega, mis tagab seadmele sobiva soojussalvestus ja -eraldusvõime .

Tulemuseks on terve väliskestaga tellistest müüritud kütteseadmed, soovitud soojusvõimsusega, mis pakuvad kodusooja aastakümneteks.

Kõikidele müüritud küttesüsteemi osadele pakume järgmiseid pinnaviimistlusi:

 • Krohvimine
 • Plaatimine
 • Looduskiviga katmine
 • Puhasvuukviimistlus

Telliskorstna ja korstnaotsa ehitusel on oluline, millist tellist ja segu kasutada. Korstna külmades osades (pööning, korstnaots) kasutame külmakindlusklassiga tellist, mis tagab selle pikaealisuse.

Korstnaots tuleb pärast ehitust sadevee eest kaitsta. Vajadusel tellime ja paigaldame korstnaotsa kattepleki või vihmamütsi.